Sürdürülebilirlik

Şirketimiz, şimdiki ve gelecek kuşakların çevre-ekonomi-doğal kaynak dengesi gözetilmiş bir ortamda yaşamasına önem vermektedir; bu doğrultuda her açıdan sürdürülebilir bir kalkınma politikasını benimsemektedir ve bu konudaki gerekliliklerin bilincinde bir anlayışa sahiptir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Gözde Eren Madencilik olarak, işçi – çalışan sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önem nedeniyle, maden üretimi esnasında çıkabilecek herhangi bir riskli durum karşısında gerekli bütün önlemleri almaktayız. Gerek üretim ve çalışma sahalarında aldığımız önlemlerle gerekse çalışanlarımıza periyodik olarak işinin uzmanı eğitimciler tarafından verilen eğitimlerle oluşabilecek riskleri minimuma indirmeyi hedeflemekteyiz.