Sürdürülebilirlik

Şirketimiz, şimdiki ve gelecek kuşakların çevre-ekonomi-doğal kaynak dengesi gözetilmiş bir ortamda yaşamasına önem vermektedir; bu doğrultuda her açıdan sürdürülebilir bir kalkınma politikasını benimsemektedir ve bu konudaki gerekliliklerin bilincinde bir anlayışa sahiptir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Gözde Eren İnşaat ve Madencilik olarak, işçi - çalışan sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önem nedeniyle, maden üretimi esnasında çıkabilecek herhangi bir riskli durum karşısında gerekli bütün önlemleri almaktayız. Gerek üretim ve çalışma sahalarında aldığımız önlemlerle gerekse çalışanlarımıza periyodik olarak işinin uzmanı eğitimciler tarafından verilen eğitimlerle oluşabilecek riskleri minimuma indirmeyi hedeflemekteyiz.

Çevre

Çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilir kalkınma açısından, önemli bir olgudur. Bu bilinçle şirketimiz, madencilik faaliyetleri sırasında, çevresel değerlerin korunmasını en üst düzeyde önem vermektedir ve yönetmelik ve mevzuatların gerektirdiği tüm uygulamaları gerçekleştirmektedir.
Bu bağlamda, üretimini bitirip ormana iade ettiğimiz maden alanlarının ağaçlandırılması konusunda gerekli duyarlılığı her zaman göstermekteyiz.